Chung cư quận 4?

Chung cư quận tư giá tốt ở đâu vậy mọi người ? khi nào chung cư đó bàn giao nhà vậy ?
3 câu trả lời 3