Chung cư quận 4?

Chung cư quận 4 giá tốt ở đâu vậy mọi người ? khi nào chung cư đó bàn giao nhà vậy ?
4 câu trả lời 4