Học giáo lí hôn nhân?

Mình muốn hỏi là trước khi muốn vào học lớp giáo lí hôn nhân, vì mình là người ngoại đạo, mà người yêu mình thì có chứng chỉ rồi.vậy mình cần những giấy tờ gì trước khi đăng kí học ạ?
Mình xin cảm ơn ạ
5 câu trả lời 5