Vì sao ở bầu thì tròn ở ống thì dài?

5 câu trả lời 5