Vì sao ở bầu thì tròn ở ống thì dài?

4 câu trả lời 4