Có ai mà hiện giờ còn đag là học sinh mà đi học mặc 3 quần hoặc chỉ mặc quần đùi ở trong ko vậy?? Add zalo nch? Ko tiếp 99 vs 2k vs 2k1?

4 câu trả lời 4