Bạn thân 7 năm xa lánh vì 1 đứa con trai. Phải làm sao?.............................

Có cảm giác như nhỏ bạn thân k còn ưa mình và đối xử rất kì lạ vì thg con trai nó thích tốt với mình.Mình và cậu bạn đó là bạn lúc nhỏ,cả 2 chỉ mới nhận ra nhau gần đây và 2 gia đình rất thân thiết với nhau.Mình phải làm sao với cô bạn đây?
4 câu trả lời 4