Ai giỏi Môn Văn giúp em?

Đề:
Từ hình ảnh của người phụ nữ trong xã hội cũ, anh(chị) hãy liên hệ hình ảnh người phụ nữ trong xã hội ngày nay
4 câu trả lời 4