Lỗi khi cài Gta 5?

Các bạn cho mình hỏi, khi đang setup thì dính cái lỗi như thế này rồi bị cancel luôn k cài tiếp được nữa
Unable to execute file:
Ế:\Grand Theft Auto V\Installers\Social Club v1.1.5.8 Setup.exe
CreateProcess failed; code 267.
The directory name is invalid. ai biết giúp mình với
4 câu trả lời 4