Cho e hỏi.lam sao để nó trở lại bình thường khi nó đang ở chế độ đó ạ. Tại lúc nãy e lỡ nhấn lộn thành ra như v.ai giúp e vói?

Giup e voi
4 câu trả lời 4