Trân máy tính của e có chữ GFix. Anh chị nào giúp e biến nó bình thường đc ko.phia kết quả là nhìu số 0.e lỡ bấm bậy.a c nào giup e voi?

4 câu trả lời 4