Mẹ đã chạm dương vật mình vậy mẹ có muốn quan hệ với mình không?

Hôm nay mình có giả vờ nói dương vật mình bị gì bảo mẹ xem có sao không mẹ đã cầm dương vật của mình không biết mẹ có muốn quan hệ với mình không ?
6 câu trả lời 6