Khi vừa bón phân đạm cho rau không nên sử dụng làm thức ăn luôn?? Hay nêu quan điểm?

5 câu trả lời 5