17 tuổi đi thuê resort du lịch được không?

Sắp tới lớp em định thuê xe đi phan thiết 3N2Đ và thuê khách sạn nhưng không có người lớn đi trừ bác tài :/ Vậy cho hỏi em có được thuê không? Tụi em ai cũng có CMND.
4 câu trả lời 4