Tìm phim ma nhật bản?

- mấy con ma chỉ có đầu và 6 chân giống như chân nhện nó biến đổi người khác bằng cách ói vào mồm họ
- chuyện xảy ra khi một người đàn ông khai quật lăng mộ
- và trong lăng mộ còn rất nhiều ma
- ngôi trường kiểu như là phong ấn tụi ma ( tựa trên dvd em coi là loài ác quỷ )
3 câu trả lời 3