Chó con nhà mình chỉ mới sinh ra có 1 tuần nhưng mà mới hôm qua nó không bú được sữa mẹ. Nó cứ khóc la mãi mình chả biết phải làm sao?

5 câu trả lời 5