E và cô ấy quan hệ ngay 1/9/2017 đi khám bs thông bao dự sinh là 19/5/2018 nhu vậy là sao ạ ?e hoang mang qua?

6 câu trả lời 6