11/4/2013: BUỔI SÁNG MÙA HÈ 3c?

11/4/2013:
BUỔI SÁNG MÙA HÈ
Mới sáu-bảy giờ, nắng chói chang
Đang mùa nắng nóng, lại khô khan
Đất bằng cây cỏ, thì khô héo
Sông suối nhiều nơi, cạn nước ngàn
3 câu trả lời 3