Lúc 6h sáng ngư dân ven biển ra khơi thuận lợi nhờ vào? (Gió biển, gió lào, gió đất, gió mậu dịch, gió tây ôn đới) địa lí 10 ạ?

4 câu trả lời 4