Giúp mình với , gấp lắm?

Có ai biết gì về SEO youtube không ạ giúp em với kênh em mới lập 😭😭😭
Ai không biết thì vào ủng hộ kênh em giúp em đi 😑😑😑 ( bỏ dấu cách trước từ com nhá )
https://www.youtube. com/channel/UCUe4goKGP4R3v-sAQvmx0SQ
5 câu trả lời 5