Có nên yêu một người con gái đã 1 đời chồng và ôm 1 đứa con gái hai tuổi không mọi người?

5 câu trả lời 5