Mọi người ơi giúp em viết CTCT và CT electron của cl2,ch4,c2h4,c2h2,nh3 đi mọi người?

5 câu trả lời 5