Máy mình WIN 10 nhé, mong mn giúp đỡ?

máy tính của tôi không biết sao tự nhiên không vào đc music,ấn vào thì nó bảo vào ổ C rồi users rồi viettel và music nhưng tôi không thấy music. video trong download thì bị mất vài video đã tải, có 1 cái không xem đc thì phải làm sao ạ.
máy mình WIN 10 nhé, mong mn giúp đỡ
4 câu trả lời 4