Vệ tinh nặng 2,637 kg, bán kính TĐ là 6400km, chu kỳ là 24g, tính đôj cao bayv?

4 câu trả lời 4