Cho hỏi mình diện tích đất tổng thể là 4847m2 làm sao dễ dàng biết chiều rộng và dài là bao nhiêu m2?

3 câu trả lời 3