Em muốn gạ tình 1 bạn crush mà em thích vào khách sạn để chịch thì phải làm sao ạ?

Em kg có kinh nghiệm gì hết nhưng muốn bạn crush đó kích thích thì phải sao ạ .
5 câu trả lời 5