04/1/2013: SÀI GÒN KHÔNG CÓ MÙA ĐÔNG 2b?

04/1/2013:
SÀI GÒN KHÔNG CÓ MÙA ĐÔNG
Sài gòn, không thấy có mùa đông
Tứ quý, sen, quỳ, vẫn trổ bông
Tinh khiết cánh sen mầu trắng muốt
Hương thơm lan tỏa khắp không trung
3 câu trả lời 3