Xóa toài khoản facebook thì làm cách nào giữ toài khoản liên kết?

Mình có một toài khoản Facebook. Mình có liên kết đăng nhập một số ứng dụng bằng toài khoản facebook. Nhưng giờ mình xóa toài khoản facebook nhưng mình muốn giữ lại các toài khoản đó thì có thể hay không. Ae nào làm rồi chia sẻ với
3 câu trả lời 3