Viết 1 bài văn xuôi hoặc truyện ngắn nói về tệ nạn xã hội?

Giúp mình với ad ơi minh đag làm báo tường.. cần gấp lắm.. minh cam ơn nhiều...
4 câu trả lời 4