Có cách nào làm tóc mọc nhanh hơn không? Mình lỡ tay cắt tóc mái nên giờ rất ngắn, mình muốn tóc nhanh dài phải làm sao ạ?

5 câu trả lời 5