Môi trường và con người?

thành phố HCM đã, đang và sẽ làm những gì để đáp ứng các yêu cầu của 1 phố sinh thái?
mối quan hệ giữa dân số và phát triển bền vững, hiện tại và tương lai VN nên thực hiện những phương án, biện pháp nào về dân số để đảm bảo phát triển bền vững?
cảm ơn các bạn
3 câu trả lời 3