Giải thích vì sao trồng lúa sau khi trồng cây đậu mặc dù bạn ít phân đạm nhưng cây vẫn cho năng suất cao?

4 câu trả lời 4