Cho mình hỏi ví dụ về lưới nội chất có trong cơ thể sống là gì?

4 câu trả lời 4