Có ai giỏi word ko giúp mình với.?

Cập nhật: Mỗi lần mình chỉnh sửa trang bài viết thì trang trước nó cứ chạy lung tung theo. Chỉnh trang trước thì trang sau cũng bị như vậy. Mình phải làm sao.
7 câu trả lời 7