Sao lại bắt học sinh đi sinh hoạt hè bằng cách bắt nộp bản đánh giá mà thực chất phần lớn các em không sinh hoạt?

Đi thực hiện hoạt động đoàn tình nguyện chợt nhận ra.
4 câu trả lời 4