Vì sao trong hoàn cảnh chung của châu á nhật bản vẫn giữ được độc lập ko trở thành thuộc địa?

vì sao trong hoàn cảnh chung của châu á nhật bản vẫn giữ được độc lập ko trở thành thuộc địa
5 câu trả lời 5