Cho mình hỏi về tóc?

Tóc mình là loại tóc dầy cứng và chỉa ra rất nhiều ko bt có cách nào để tóc ko bị chỉa ra ???
6 câu trả lời 6