Nếu học kì 1 chỉ có 1 tháng là hạnh kiễm trung bình còn 4 tháng còn lại được hạnh kiễm giỏi thì tổng kết học kì 1 em sẽ đạt hạnh kiểm gì ạ?

4 câu trả lời 4