Các anh ôi cho em hỏi roi da bán ở đâu vậy, chỉ giùm em với?

Ahihi
3 câu trả lời 3