06/11/2011: THẢO NGUYÊN GIỮA PHỐ 2c?

06/11/2011:
THẢO NGUYÊN GIỮA PHỐ
Thảo nguyên, giữa trốn thị thành
Mênh mông thảm cỏ, màu xanh bốn mùa
Có sân bóng đá,nghiệp dư
Thể thao, vui sớm, vui trưa rộn ràng
Đường đua ngựa, lượn vòng vòng
Đèn cù khủng, giữa Sài-Gòn Đông vui
Thảo nguyên đẹp lắm, ai ơi!
Xin mời các bạn với tôi dạo cùng
Levanm45
3 câu trả lời 3