Có bạn nào sở hữu gói casio thầy lưu thưởng mà hc xong r cho mình xem với đc k?huhu?

1 câu trả lời 1