Card độ họa GTX 960 OC có hỗ trợ cho main ddr2 không vậy? em cần giúp đỡ ạ?

4 câu trả lời 4