11/6/2010: MỘT NỬA “CÁI’ TÌNH YÊU 1c?

11/6/2010:
MỘT NỬA “CÁI’ TÌNH YÊU
" yêu là chết trong lòng một ít,vì mấy khi yêu mà chắc được người yêu"Nhưng hới ơi?" sống không yêu là sống giữa sa mạc đầy gió lạnh, sương xa và tuyết phủ.Đời không yêu là đời đầy đau khổ, với cô đơnCuộc sống quạnh hiu ,sống lẳng lặng với tủi hờn "
3 câu trả lời 3