Em học lớp 9 và e ở trong nam, e định thi cấp 3 xong sẽ chuyển ra bắc học có được kh ạ?

4 câu trả lời 4