Ai rành về vi sinh vật giúp em với!!!!.Em muốn tìm khuẩn Bacillus mesentericus nhưng google toàn hiện ra toàn khuẩn Bacillus licheniformis.?

4 câu trả lời 4