Có bao nhiêu người trong này thích creepypasta nhỉ :> tính lập một cộng đồng creepypasta và tìm hiểu deepweb trên nền yahoo hỏi đáp này :v?

Tui xin bắt đầu nhé: hiện tại mình là QTv nhóm Dị Giáo Creepypasta :https://www.facebook.com/groups/463338494017027/?multi_permalinks=537309816619894&notif_id=1509847846672031&notif_t=like Chắc ai cũng chả biết đẩu nhỉ ._. kệ... hãy vì một cộng đồng vĩ đại và khôi phục cái cộng đống này về thuở ban đầu... hiển thị thêm Tui xin bắt đầu nhé:
hiện tại mình là QTv nhóm Dị Giáo Creepypasta :https://www.facebook.com/groups/463338494017027/?multi_permalinks=537309816619894&notif_id=1509847846672031&notif_t=like
Chắc ai cũng chả biết đẩu nhỉ ._. kệ... hãy vì một cộng đồng vĩ đại và khôi phục cái cộng đống này về thuở ban đầu của nó :v
4 câu trả lời 4