Anh chị cho em hỏi Công an giao thông đã làm đúng chưa?

Sự là như thế này .Em trai em đi học đi xe Wave nhưng nó mới 17 tuổi đi học.Nó đi học về gặp 2 anh công an giao thông,em ý vẫn đi trên đường lúc đó 2 anh công an nhìn nhìn và ko hề ra hiệu lệnh dừng xe em nó đi thêm 50 m nữa thì phát hiện công an chuẩn bị bắt và em ấy nhanh chóng tạt vào bưu điện mgười nhớ là công... hiển thị thêm Sự là như thế này .Em trai em đi học đi xe Wave nhưng nó mới 17 tuổi đi học.Nó đi học về gặp 2 anh công an giao thông,em ý vẫn đi trên đường lúc đó 2 anh công an nhìn nhìn và ko hề ra hiệu lệnh dừng xe em nó đi thêm 50 m nữa thì phát hiện công an chuẩn bị bắt và em ấy nhanh chóng tạt vào bưu điện mgười nhớ là công an họ chưa ra tín hiệu dừng nha.Rồi lúc đậu xe trong bưu điện rồi khoảng 5 giây sau 2 anh công an phi vào và bắt em ấy .em em cãi là hiện em ko tham gia trên đường các anh quyền j bắt em .rồi 2 anh công an gồ xe của nó lên thùng trước đó khi gặp công an gjao thông ko hề khẩu hiệu chào ,anh,chị j cả mà giải thích lỗi 1-2 câu .và cố 1 ông công an còn nói thôi ko gjải thjch nhiều cho lên xe ko lập bjên bản j chỉ hỏi xe có đăng kí ko nêu lỗi ko bằng lái vàbảo bố em đến .Vậy trong trườn hợp trên can gjao th
6 câu trả lời 6