Ở đây có ai là gay o ạ, e thích những a gay bear , rất mong đc làm quen ạ.?

Mong đc làm quen ạ.
5 câu trả lời 5