Mấy bạn ơi cho mình hỏi?

Ở đậu hà lan thân cao là trội so với than thấp hãy xác định kết quà F1,F2 khi cho lai 2 giống đạu hà lan Thuần chủng thân cao và thân thấp .viết sơ đồ
5 câu trả lời 5