Khi đun nong, các phân tử alanin (axit a aminopropionic) có thể tác dụng với nhau tạo thành san phẩm nào ạ?

4 câu trả lời 4