ANH (CHỊ) HÃY XÂY DỰNG BỘ DỒN KÊNH 8 ĐẦU VÀO VÀ 2 ĐẦU RA ĐẢO NHAU ( MUX 2^3 -> 1)?

ANH (CHỊ) HÃY XÂY DỰNG BỘ DỒN KÊNH 8 ĐẦU VÀO VÀ 2 ĐẦU RA ĐẢO NHAU ( MUX 2^3 -> 1)
4 câu trả lời 4